Upravit stránku
Fasádní desky a třída reakce na oheň

Tzv. „nehořlavé“ je běžný termín používaný v souvislosti s materiály, které nepřispívají k šíření požáru uvnitř ani vně budovy. V interiérech je nejdůležitějším faktorem čas, který umožňuje lidem bezpečně opustit budovu (díky použití vhodných materiálů). V případě fasád se zmíněná nehořlavost týká otázky, zda požár zaútočí svisle a obsadí další patra.

Tato vlastnost produktu je určena třídou reakce na oheň, což se odráží v technických podmínkách, které musí budovy a jejich umístění splňovat.

Fasádní desky a třída reakce na oheň
Fasádní desky a třída reakce na oheň

Normy pro reakce jednotlivých materiálů na oheň dle EU

Země Evropské unie určily klasifikaci reakce jednotlivých materiálů na oheň společně, a to na základě vypracované metodiky testování a vyhodnocování výsledků. V ČR jsou pravidla definována normou označenou ČSN EN 13501-1. Nejvyšší základní třídou reakce stavebních výrobků na oheň je A1, poté následují písmena abecedy A2, B, C, D, E a F označují materiály, které jsou stále více náchylné k ohni: nehořlavé, hořlavé, snadno hořlavé.

Za úvahu stojí také dva další parametry. Rychlost a množství produkce kouře v podmínkách požáru je určeno třemi úrovněmi:

 • s1 - téměř žádný kouř,
 • s2 – omezené množství kouře,
 • s3 – žádné omezení množství kouře.
   

Pokud jde o možnost výroby hořících kapek, odpadu pomocí hořícího produktu, rozlišujeme také tři parametry, ale pro změnu začínají od nuly:

 • d0 - žádné hořící částice,
 • d1 - několik hořících částic dle určeného časového intervalu,  
 • d2 - mnoho hořících částic – bez omezení.
 • Fasádní desky Silbonit jsou z hlediska požární odolnosti zařazeny do třídy reakce na oheň A2.
 • Fasádní desky Parklex jsou z hlediska požární odolnosti zařazeny do třídy reakce na oheň B1 nebo C1.
 • Fasádní desky Kronoart jsou z hlediska požární odolnosti zařazeny do třídy reakce na oheň B1.

Specifikace jednotlivých tříd

Třída reakce na oheň A1:

Stavební výrobky této třídy nepřispívají k rozvoji požáru v žádném z jeho stadiu. Z tohoto důvodu jsou materiály a výrobky automaticky považovány za vyhovující pro ostatní skupiny a jsou brány jako nehořlavé.

Třída reakce na oheň A2:

V této kategorii jsou výrobky a materiály které nepřispívají k rozvoji a šíření požáru. Materiály vyhovují všem požadavkům nižších tříd a zároveň se považují za nehořlavé. Proto, aby materiál mohl být zařazen do této kategorie, musí vyhovět u těchto zkoušek:

 • zkouška jednotlivým hořícím plamenem,
 • stanovení spalného tepla,
 • zkouška nehořlavosti. 

Třída reakce na oheň B:

V této třídě reakce na oheň mohou být pouze materiály, které významně nepřispívají k šíření požáru a zároveň jsou schopny odolávat působení malého plamene v delším časovém intervalu. Jsou zde celkově přísnější požadavky, než je tomu u třídy reakce na oheň C.

Materiály v této třídě reakce na oheň musí splnit několik podmínek a to, že nesmí docházet k horizontálnímu šíření plamene po povrchu materiálu, musí projít zkouškou malého zdroje plamene a to tak, že nedojde k rozšíření plamene o více jak 150 mm do 60 s po ukončení působení malého plamene.

Musí také splnit zkoušku jednotlivým hořícím předmětem (Single Burning Item – SBI), kde nesmí intenzita hoření překročit 120 W/s a celkové uvolněné teplo 7,5 MJ [17]. Stupeň hořlavosti Třída reakce na oheň A A1 B A2 C1 B C2 C nebo D C3 E nebo F 25.

Třída reakce na oheň C:

Do této třídy reakce na oheň patří materiály, které při hoření předmětu vykazují omezené rozšiřování plamene, ale zároveň jsou schopné mu odolávat v delším časovém intervalu. Proto, abychom mohli materiál zařadit do této třídy, je nutné, aby splňoval následující požadavky:

 • Nesmí docházet k horizontálnímu šíření plamene po povrchu vzorku,
 • nesmí dojít k rozšíření plamene o více než 150 mm do 60 s po ukončení působení malého plamene při zkoušce malým zdrojem plamene,
 • u zkoušky jednotlivým hořícím předmětem nedošlo k překročení rychlosti růstu intenzity hoření, a to více než 250 W/s a celkového uvolněného tepla 15 MJ.
Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti